správa a údržba nekomerčních budov (obytných domů):

rozsah činností:

  • technická evidence nemovitosti, dodávka el. energie, plynu, vody, tepla i TUV, havarijní služba, úklid interních i externích prostor, odvoz odpadků, provoz výtahů

  • drobná údržba a opravy, zajištění rozsáhlejších oprav, revize technických zařízení dle platné legislativy, evidence nezbytných oprav včetně předběžné kalkulace nákladů

  • předpis a kontrola nájemného a úhrad za užívání prostor, zpracování vyúčtování dodávek tepla, TUV a ostatních služeb na jednotlivé nájemce či jiné odběratele, vedení účetnictví spojeného s provozem nemovitostí, vyúčtování nákladů spojených s provozem a údržbou nemovitostí formou pravidelné měsíční uzávěrky

  • uzavírání smluv o nájmu bytových a nebytových prostor, vyhledávání nových nájemníků, zastupování zájmů vlastníka týkajících se spravovaného majetku


Výkony, které zajišťujeme prostřednictvím subdodavatelů jsou výsledkem cenového porovnání nabídek. Konečné rozhodnutí je konzultováno s vlastníkem nemovitosti.

Máte-li zájem o naše služby, kontaktujte nás prostřednictvím on-line objednávky, e-mailem či telefonicky.